DIERENKLINIEK KRUIZINGA

Privacyverklaring

In verband met de privacywetgeving (AVG) hebben wij deze privacyverklaring voor u als eigenaar opgesteld. U kunt ten alle tijden deze verklaring bij ons op de kliniek inzien. Ook de verwerking van overeenkomsten met andere partijen, waar dierenkliniek Kruizinga persoonsgegevens mee uitwisselt, zijn op de kliniek in te zien. Uw gegevens worden bewaard om een overeenkomst /opdracht te kunnen uitvoeren en om u een factuur te kunnen sturen.

Van leveranciers en groothandels bewaren wij gegevens voor boekhoudkundige administratie en product technische vragen.

Van personeel bewaren wij noodzakelijke gegevens voor de salarisadministratie.

Dierenkliniek Kruizinga is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring.

Dierenkliniek Kruizinga, Klaphekweg 40c, 6713LL, Ede. 0318-613 420, info@dierenkliniekkruizinga.nl.  Functionaris gegevens bescherming van Dierenkliniek Kruizinga is Drs. Jolanda Kruizinga.  Voor alle vragen omtrent persoonsgegevens is Drs. Jolanda Kruizinga bereikbaar op: 0318- 613 420 of via info@dierenkliniekkruizinga.nl.

De gegevens die wij bewaren van patiënten/eigenaren
 • Adres gegevens van eigenaar
 • Naam en geslacht van eigenaar
 • Telefoonnummer en e-mailadres van de eigenaar
 • Naam, ras, geboortedatum, chip, medische gegevens, polisnummer van eventuele verzekeringen en bijzondere medische omstandigheden van de patiënt.
 • Zit u in de schuldsanering of staat u onder bewindvoering? Dan verzamelen wij ook de door u aangedragen gegevens ten behoeven van facturatie.
Van leveranciers en bedrijven die producten aan ons leveren
 • IBAN-, KVK-  en BTW nummer
 • Contact gegevens van vertegenwoordigers
Van het personeel bewaren wij
 • Volledige naam en adres gegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Bankrekeningnummer
Het doel waarmee Dierenkliniek Kruizinga uw persoonsgegevens verwerkt
 • Afhandelen van betalingen (facturatie)
 • Eigenaren te kunnen bellen, mailen dan wel brieven te versturen om onze diensten te kunnen uitoefenen.
 • Om diensten en goederen te kunnen leveren
 • U te kunnen informeren over behandelingen van uw huisdier (vaccinatie kaartje).
Dierenkliniek Kruizinga gebruikt de volgende computer- en automatisering systeem om uw gegevens te bewaren en te verwerken

Dierenkliniek Kruizinga verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt alleen gegevens welke uitdrukkelijk noodzakelijk zijn voor het kunnen leveren van onze diensten.

 • IDEXX-Animana: Praktijkmanagementsysteem om uw gegevens en die van de patiënt op te slaan, facturatie systeem en medische dossiervorming van onze patiënten. Met IDEXX-Animana hebben wij een verwerkingsovereenkomst die u op de praktijk kunt inzien.
 • Personalcard: Verzorgd en verzend onze gepersonaliseerde oproepkaarten zoals vaccinatie kaartjes. Alleen uw naam, adres , naam van uw huisdier en de datum waarop uw huisdier een vaccinatie behoord te krijgen wordt door Dierenkliniek Kruizinga aan Personalcard verstrekt. Met Personalcard heeft Dierenkliniek Kruizinga een verwerkingsovereenkomst die u op de praktijk kunt inzien.
 • Specialistisch zorg: bij doorverwijzing naar een 2e lijns dierenarts, wordt na overleg met de eigenaar; naam, adres en het medische dossier van de patiënt, met gegevens welke voor de behandeling van de specialist relevant zijn, verstrekt.
 • Vetstoria: Met deze organisatie zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan voor onze online afspraken systeem. Via Vetstoria kunt u online een afspraak bij ons maken. U naam, naam van het huisdier en telefoonnummer bent u hierbij verplicht om door te geven. Met Vetstoria hebben wij een verwerkingsovereenkomst die u in de praktijk kunt inzien.
 • Premier Vet Alliance: Wanneer u via de praktijk lid bent van het Huisdierzorgplan. Premier Vet Alliance incasseert maandelijks het bedrag wat u voor het Huisdierzorgplan aan ons verschuldigd bent. Met Premier Vet Alliance hebben wij een verwerkingsovereenkomst die u op de praktijk kunt inzien.
Hoe lang bewaart Dierenkliniek Kruizinga uw persoonsgegevens

Dierenkliniek Kruizinga bewaard uw gegevens en dat van uw huisdier niet langer dan strikt noodzakelijk is. Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, of aangaande medisch dossier, registreren van medicatie verplichting en boekhoudkundige administratie zolang dat volgens de wet verplicht is. Hierbij worden de volgende wettelijke termijnen gehanteerd: fiscaal 7 jaar, registratie van medicatie en derhalve medisch dossier 5 jaar na overlijden van de patiënt. Röntgen beelden bewaren wij tot 5 jaar na het overlijden van de patiënt.

Uw gegevens inzien, verwijderen dan wel wijzigen

U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens en het medische dossier van uw huisdier in te zien dan wel uw persoonsgegevens te wijzigen of uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen zullen wij dit altijd doen, als aan uw financiële verplichtingen jegens ons is voldaan.

U kunt geen wijzigingen toebrengen in het medische dossier van uw huisdier. U mag ook ten alle tijden bezwaar maken tegen het verstrekken van uw gegevens door Dierenkliniek Kruizinga aan derden.

U dient een verzoek in via info@dierenkliniekkruizinga.nl. Wij vragen altijd om een geldig legitimatie bewijs (met pasfoto en uw BS-nummer afgeschermd, in verband met de privacy waarborging). Verzoeken worden binnen 4 weken gehonoreerd.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens

Dierenkliniek Kruizinga neemt het beschermen en beveiligen van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om verlies, misbruik en onbevoegde toegang tot uw gegevens te beschermen. Hieronder vindt u maatregelen die wij treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 • Regelmatig vinden er updates van onze computerprogramma’s en website plaats.
 • Al onze medewerkers hebben een eigen password om in te loggen in het praktijkmanagementsysteem. Inloggen kan alleen via beperkte en vooraf bepaalde IP adressen.
 • Onze computers zijn met wachtwoorden beveiligd.
 • Röntgenbeelden worden op externe harde schijven, buiten de praktijk, bewaard.
 • Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn.
Scroll naar boven
Scroll naar top