Kattenziekte 2019-06-11T15:27:25+00:00
Vaccinatie status van katten in Nederland

Uit recent onderzoek is gebleken dat het percentage gevaccineerde katten in Nederland erg laag is. Rond de 25% van alle katten in Nederland wordt jaarlijks/3 jaarlijks gevaccineerd. Dit percentage is veel lager als in andere Europese landen. Door dit lage vaccinatie percentage is de kans groter dat katten, kattenziekte en niesziekte oplopen. De kat als individu loopt meer risico op het oplopen op een besmettelijke ziekte, maar ook de hele katten populatie loopt veel meer risico. De gevaccineerde katten beschermen niet alleen zichzelf, maar de gehele katten populatie in Nederland (dus ook de niet gevaccineerde katten). Als het  percentage gevaccineerde katten lager wordt, is er dus minder bescherming tegen besmettelijke ziektes. Er is dan meer kans op het ontstaan van een kattenziekte of niesziekte uitbraak. We zien tegenwoordig duidelijk meer kattenziekte uitbraken in Nederland. Niet alleen de niet gevaccineerde katten lopen meer risico op een besmetting, maar ook de gevaccineerde katten lopen risico op besmetting/ziek worden.  Het is dus niet alleen voor uw kat van belang om regelmatig te vaccineren, maar voor de gehele katten populatie. Om gezondheid risico’s te beperken dient minimaal 70% van de Nederlandse kattenpopulatie gevaccineerd te zijn.

Kattenziekte:

Katten van alle leeftijden kunnen kattenziekte krijgen. Kittens en niet gevaccineerde katten zijn wel veel gevoeliger voor besmetting.

Katten kunnen besmet raken door direct contact met andere katten, via uitwerpselen, kleding en vlooien.  Het binnen houden van uw kat kan een besmetting dus ook niet voorkomen. U kunt het virus via uw kleding en schoenen mee nemen. Het virus kan ondanks goede hygiëne zeer lang in de omgeving actief blijven.

Er is een test om het feline parvo virus aan te tonen. Het enige wat nodig is is een beetje ontlasting van de zieke kat. De meeste dierenartsen hebben zo’n test op de praktijk en met 10 minuten weten we dan of uw kat besmet is met het feline parvo virus. Als uw kat net gevaccineerd is kan de test een positieve uitslag geven terwijl uw kat niet besmet is (vaccinatie <7-10 dagen vooraf gaande aan de test, kan een vals positieve uitslag geven). Ondanks intensieve behandeling overlijden toch veel besmette katten. Geschat wordtdat  rond de 70% van de besmette katten de ziekte niet overleefd.

Als uw kat een zieke indruk maakt, braakt en of diarree heeft, is het advies om naar de dierenarts te gaan. We kunnen het virus helaas niet bestrijden. Wat we wel doen is de symptomen bestrijden.  Het doel is om de symptomen te bestrijden zodat de kat niet nog zieker wordt en in de tussentijd zelf het virus kan overwinnen. Dit doen we afhankelijk van de ernst van de symptomen met infuus, antibiotica, dwangvoeden, diarree remmers en antibraak middelen toedienen.

Preventie kan door middel van vaccinatie. Het is heel belangrijk om kittens meerdere malen te vaccineren om een goede  immuniteit te krijgen tegen het virus. kittens worden op 9 en 12 weken leeftijd gevaccineerd en de vaccinatie moet op 1 jaar leeftijd worden herhaald. Daarna wordt uw kat elk 3e jaar tegen kattenziekte gevaccineerd (jaarlijks tegen niesziekte).

Ook goed gevaccineerde katten kunnen kattenziekte krijgen, alleen zijn de symptomen veel minder ernstig en is de overlevingskans vele malen groter.

X