vaccicheck 2018-07-13T15:52:23+00:00

Vaccicheck

Als praktijk krijgen we steeds vaker de vraag of wij ook titer bepalingen doen, en hoe dat dan precies werkt. Wij hebben de mogelijkheid om deze titer bepaling te doen en hebben de meest voorkomende vragen hieronder op een rijtje gezet.

Wat is titeren?

Bij een titer bepaling word er door middel van een bloedtest gekeken of uw huisdier nog voldoende antistoffen heeft tegen een aantal ziektes waartegen gevaccineerd wordt. Deze ziektes zijn de DHP ziektes: Hondenziekte (CDV), Parvo (CPV 2) en Besmettelijke Leverziekte (Hepatitis). Door deze test kunnen we voorkomen dat uw huisdier gevaccineerd wordt terwijl het eigenlijk niet nodig is.

Waarom titeren?

Bij een inenting wordt de ziekte op kleine schaal nagebootst. Het immuunsysteem krijgt een prikkel en gaat antistoffen aanmaken tegen de ziektes waartegen geënt is. Op deze manier kan het lichaam een serieuze infectie snel herkennen en bestrijden, en dus voorkomen dat het dier daadwerkelijk ziek wordt. De fabrikant van de entstoffen adviseert om de DHP enting elke 3 jaar te herhalen. Dit is de tijd dat de antistoffen gemiddeld in een hond aanwezig blijven. Bij een deel van de dieren die geënt worden blijven deze antistoffen echter veel langer in het lichaam dan deze 3 jaar. Wilt u uw hond dan de enting liever besparen, dan is een titer bepaling een goede methode.

Hoe werkt titeren?

Er wordt een beetje bloed afgenomen en dat wordt in de Vaccicheck gedaan. De uitslag is dan binnen 20 minuten bekend. Als de antistoffen toch te laag blijken kan er meteen aansluitend alsnog geënt worden.

Zijn de resultaten van een titer uitslag betrouwbaar?

Onderzoek heeft aangetoond dat er een goede correlatie bestaat tussen de antilichaam titer en beschermende immuniteit voor CDV (Hondenziekte), CPV-2 (Parvo), CAV-1 / CAV-2 (Besmettelijke Leverontsteking) en RV (Rabiës).

Bij andere vaccins echter bestaat deze correlatie niet en heeft het bepalen van antilichaamtiters dus een beperkte waarde; bijvoorbeeld  omdat de antlichaamtiters slechts kort bestaan (zoals bij Leptospirose) of  omdat er geen correlatie aangetoond is tussen de titer en bescherming (bijvoorbeeld Leptospirose en Lyme).

Voor Hondenziekte en Parvo is bekend bij welke titer er sprake is van voldoende bescherming tegen de betreffende ziekte. Het is echter niet bekend hoe lang deze titer en dus de bescherming tegen de betreffende ziekte op niveau blijft.

Voor Hondenziekte is er na vaccinatie van een volwassen hond bescherming bij een titer van > 1 : 20. Bij een pup bieden maternale antilichamen bescherming bij een titer van > 1 : 100.

Voor Parvo is er na vaccinatie van een volwassen hond voldoende bescherming bij een titer van > 1 : 80. In de regel bieden de maternale antilichaamtiters van < 1 : 40 onvoldoende bescherming bij een pup, maar deze kunnen wel interfereren met de vaccinatie. Een “te vroege” vaccinatie kan dan nog niet werkzaam zijn als het geattenueerde virus door de aanwezige maternale antilichamen geneutraliseerd wordt. De halfwaardetijd van de maternale antilichamen is ongeveer 10 dagen.

Hoeft er helemaal niet meer geënt te worden met een titer?

Zelfs als uw hond een positieve titer bepaling heeft (en dus nog voldoende antistoffen) zijn er toch nog 3 entingen die hiermee niet gedekt worden. De Ziekte van Weil (Leptospirose) is een bacteriële infectie en niet een virus zoals de DHP-ziektes, en kan daardoor niet met een titer bepaald worden. Ook is het advies om ieder jaar de enting tegen besmettelijke hondenhoest (Kennelhoest) te blijven geven. Deze enting is alleen verplicht in veel kennels en pensions, maar zeker ook aan te raden als uw hond daar niet heen gaat. De laatste is de Rabiës enting. Deze enting is verplicht in het buitenland, ongeacht de antistoffen in het lichaam van de hond is het een verplichte vaccinatie als u de hond mee over de grens wenst te nemen.

Hoelang is een titer geldig?

Hoelang een titer bepaling geldig is hangt af van hoe positief hij is getest. We maken een verschil tussen hoog positief en laag positief. Als de uitslag hoog positief is zijn er nog veel antistoffen aanwezig, en hoeft er pas na 3 jaar weer opnieuw een bepaling gedaan te worden. als de uitslag laag positief is dan zijn er weinig antistoffen aanwezig. We adviseren dan om na 1 jaar weer opnieuw te titeren. Als de uitslag negatief was zijn er helemaal geen antistoffen meer en moet hij de enting hebben. Na 3 jaar kan dan opnieuw getitert worden.

En hoe zit het met pups?

Het standaard advies is nog steeds te enten op 6, 9 en 12 weken leeftijd. We kunnen door middel van het titeren wel beter bepalen wanneer de maternale immuniteit laag is en vanaf dat moment gaan vaccineren. Vaccinatie slaan niet aan als de pup nog maternale immuniteit heeft. We weten dat de immuniteit bij pups nog anders is als bij volwassen honden en dat daardoor vaccinaties soms minder aanslaan. Titeren voor CDV en CPV-2 bij pups zou een goede controle van de respons kunnen zijn. Het advies is om 2 – 3 weken na de laatste puppyvaccinatie op 12-16 weken te titeren. Het is bekend dat vooral jonge honden niet altijd voldoende antilichamen maken na een vaccinatie en dan kunt u met een titerbepaling aantonen dat de pup voldoende respons op de vaccinatie heeft.Wilt u hierover meer informatie dan kunt u op de praktijk een vaccinatieschema krijgen waarin precies wordt uitgelegd wanneer welke enting noodzakelijk is.

X